نسل گلها

 

یش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه نسل گلها، در سال تحصیلی ۹2-۹1 افتتاح شد.

این مدرسه با هدف تعلیم و تربیت صحیح ،از شیوه های مدرن آموزش استفاده نموده و پرورش مهارتهای زندگی را در راس کار خود دارد.

موسس و مدیریت مدرسه سرکار خانم معصومه محمدی با نگرشی جدید و اهتمام فراوان در بهبود کیفیت فعالیتهای مدرسه نقش بسزایی دارند.

کلاسهای این مدرسه از پیش دبستانی(آمادگی) تا پایه ششم دایر می باشد.

تعداد دانش آموزان در هر کلاس ۱۵ نفر بوده تا فرآیندهای آموزشی بطور کامل اجرا شوند.

توجه به بازدیدهای علمی مطابق کتابهای درسی و زمانبندی مربوطه و فعالیتهای ورزشی هدفمند و تعامل مستمر با اولیا از امور مهم مدرسه می‌باشد.

تمامی کادر مدرسه پس از آزمون و مصاحبه علمی و اخلاقی و طی دوره آزمایشی انتخاب شده و در طول سال نظارت‌های لازم انجام می‌گیرد.

آرزوی ما سربلندی تمام فرزندانی است که به ما سپرده می‌شوند.