ساعات کاری

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه نسل گلها ، در ایام کرونایی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 جهت ارایه هرگونه خدمت حضوری و غیر حضوری دایر می باشد.

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه نسل گلها ، در ایام کرونایی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13 جهت ارایه هرگونه خدمت حضوری و غیر حضوری دایر می باشد.